Category: Forex

Trgovinsko poslovanje nekad i sad

trgovinsko poslovanje

Kada posmatramo trgovinsko poslovanje, važno je znati da je trgovina jedna od najstarijih ljudskih aktivnosti. Još u praistoriji ljudi su prvo naučili da trguju i razmenjuju stvari među sobom, pa tek posle toga da proizvode ono što nemaju. Prva vrsta trgovine bila je trampa jednog proizvoda za drugi. Razvoj trgovine i zanatstva kao i zemljoradnje omogućio je nastanak pisma koje je najpre služilo samo kao evidencija za sirovine i proizvode zemljoradnje. Kako se trgovinsko poslovanje razvija, dolazi do kreiranja viška vrednosti, podele rada i potrebe da se uvede neko posredno sredstvo plaćanja, odnosno novac. Prvi metalni novac javlja se oko 5.000 godine pre nove ere, a prvi novac zapadne civilizacije nasteje u gradiću Lidija u Maloj Aziji u 7. veku pr nove ere. Vrlo brzo najtraženija postaje bakarna pločica pa je ona postala predmet trgovine ili tadašnji novac. Trgovina se vremenom razvija u jaku, samostalnu i specijalizovanu delatnost, koja posreduje između proizvodnje i potrošnje. Njeno posredovanje je korisno i proizvođačima i potrošačima.

Trgovinsko poslovanje u užem smislu podrazumeva komercijalnu ponudu robe u zamenu za platežno sredstvo odnosno novac, ili za drugu robu. Trgovina je složena privredna delatnost koja se bavi prodajom i kupovinom roba na tržištu. Ona predstavlja vezu između potrošača i proizvođača. Njene osnovne karakteristike su prisutsvo novca i trgovca, koji učestvuje u razmeni dobara izmedu proizvođača i potrošača. Vrednost robe i usluga određuje se novcem. Pored novca postoje i druga sredstva plaćanja kao: čekovi, kreditne kartice i hartije od vrednosti. Trgovinsko poslovanje danas je moguće obaviti telefonom, a sve se više koristi i internet. Internetom se danas obavlja trgovina akcijama i kapitalom, trgovina na forexu, prodaja avionskih karata i dr. Jedna od osnovnih podela je na trgovinu na veliko i trgovinu na malo. S obzirom na područje u kome se obavlja, trgovina može biti unutrašnja i spoljna. Unutrašnja trgovina se odvija unutar granica jedne države, a spoljna između država. Za međunarodnu trgovinu važno je spomenuti bilans. Svaka država nastoji da što više izvozi, a što manje uvozi proizvode. Negativni bilans ili deficit je kada je uvoz veći od izvoza jedne zemlje, a pozitivni bilans ili suficit je kada je izvoz veći od uvoza. Pozitivni bilans osigurava sredstva koja omogućavaju dalji razvoj trgovine.

Funkcionisanje i razvoj trgovine uvek su se odvijali pod snažnim uticajem ekonomskog i socijalnog okruženja. Brojna istraživanja ukazuju na izvesne zakonitosti u savremenim tržišnim uslovima. Po svom obimu i dometu najveći značaj imaju intenziviranje procesa integracije i kooperacije u svim fazama prometa i podizanje nivoa koncentracije trgovine. Primena naučnih dostignuća u velikoj meri utiče na savremeno trgovinsko poslovanje i njegovu efikasnost i efektivnost. Informatička revolucija duboko prodire u domen trgovine i suštinski utiče na promene u ovoj sferi. Poslednjih 30tak godina osnovni trendovi evolucije trgovine i trgovinske mreže u razvijenim privredama su:

  • smanjivanje broja subjekata u prometu,
  • smanjivanje broja prodajnih i skladišnih objekata,
  • porast tržišnog učešća većih trgovinskih preduzeća,
  • porast učešća većih trgovinskih preduzeća u ukupnim investicionim ulaganjima u prometu.

Savremeno trgovinsko poslovanje doživljava danas pravu renesansu gde veliki trgovinski lanci postaju učesnici trgovine koji diktiraju uslove poslovanja svim ostalim učesnicima.

Saznajte i da li je moguće doći lako do novca i kako zaraditi novac.

Share

Posao kod kuće

posao od kuce

Posao kod kuće ima svoje prednostikoje se ogledaju u smanjenju troškova onog ko organizuje posao, ali i sa stanovišta onih koji su angažovani na izvršenju posla. Za radnike to znači da nema uobičajene „gužve u špicu“ pri odlasku i povratku sa posla, uštede karte za prevoz, a za poslodavce, pored ostalog, ušteda za topli obrok i ostala dopunska primanja. Međutim, jedna od osnovnih mana ovakvog načina upošljavanja, pored gubitka radničkih prava iz Ugovora o radu, jeste činjenica da se posao kod kuće često obavlja uglavnom samo periodično, u skladu sa potrebama određene kompanije. Međutim, kada prestane potreba kompanije za sezonskom uslugom za radnike to praktično znači gubitak posla. Zbog toga većina ljudi koja je bez stalnog zaposlenja teži ka pronalaženju rešenja u vidu zaposlenja na duže vreme. Sam model rada koji podrazumeva posao kod kuće u suštini ne otežava rad, već naprotiv, ali pod uslovom da obezbeđuje dobru zaradu. Jedan od načina da oba kriterijuma budu zadovoljena, posao kod kuće i adekvatna zarada, sve više se koriste internet poslovi. Naime, masovna primena interneta doprinela je pojavi novih zanimanja i mnoštvo mogućnosti da se organizuje posao kod kuće. Posredstvom interneta na kućnom računaru možemo sebi priuštiti posao kod kuće i ostvariti pristojnu zaradu, najčešće kroz internet trgovine ili učešćem u raznim marketinškim kampanjama ili sličnm. Ali, ne donose svi on-line poslovi visoke zarade, a često ni dovoljne za pristojan život. Najprofitabilni poslovi koji se mogu obavljati kao posao kod kuće posredstvom interneta su berzanski poslovi, odnosno trgovina na međunarodnom finansijskom tržištu. Ovde se konkretno misli na forex trgovinu, koja je privlačna zbog mogućnosti velike zarade i lakoće obavljanja posla. Ovo je postignuto usled posredničke uloge forex brokera koji upravo pružaju sve što je potrebno da bi se forex trgovanje obavljalo kao posao kod kuće. Uz pomoć profesionalne internet platforme i pomoć forex brokera na veoma jednostavan način se može otpočeti sa radom. Posebno atraktivno je to što je radno vreme tržišta praktično 24 sata dnevno i pet dana u nedelji, tako da se organizacija rada može odvijati u fleksibilnom vremenskom intervalu, odnosno prema raspoloživom vremenu trejdera. Posebna prednost ove vrste poslovanja je ta što se posao može raditi kao svakodnevan i stalni, ali i kao dopunsko zanimanje koje nam ostavlja dovoljno prostora za bavljenje drugim aktivnostima. Sve navedeno pokazuje da je forex trgovanje gotovo idealno rešenje za pronalaženje rešenja  u profesionalnom smislu gde uz pomoć sopstvenih potencijala pojedinci mogu ostvaruti poslovne ambicije, a da pri tom obavljaju sav posao kod kuće. Uspešnost i profesionalno ostvarenje u ovom poslu posebno je podstaknuto od strane forex brokera koji brinu o svojim klijentima,  organizuju edukaciju i komleksnu podršku u trgovanju, a sve u cilju što boljih rezultata i postizanju visokih novčanih zarada. Istovremeno forex trgovina može predstavljati svojevrsno zadovoljstvo za sve one koji imaju smisla za investicione poduhvate, ali i početnike koje žele da rade u savremenom poslovnom svetu, radeći u sopstvenom domu, odnosno,posao kod kuće.

Ukoliko Vas interesuje koji to dodatni posao može da Vam donese više novca nego Vaš redovni posao kliknite na link.

Share

Lako do novca

lako-do-novca

Najpopularniji poslovi putem kojih se dolazi lako do novca su on-line kazina, razna učešća u nagradnim igrama posredstvom medija, ali i mnogobrojne vrste angažmana u internet sektoru. Forex Market, odnosno trgovanje na forex tržištu je jedan od investicionih načina koji takođe predstavlja mogućnost kako da se dođe lako do novca. Međutim, postoje očigledne razlike između navedenih mogućnosti, koje se pružaju zahvaljujući internet tehnologije. Jasno je da igre na sreću po svojoj vokaciji izazivaju euforiju upravo u činjenici da se na jednostavan način dolazi lako do novca, ali po prirodi svog kvalitativnog karaktera, hazard spada u aspekt zabave. Sa druge strane, organizatorima i priređivačima igara na sreću to predstavlja poslovni izazov poput svih ostalih i ne može se govotiri o tzv. „lakom novcu“, ma kako to naizgled bilo privlačno. Takođe, ukoliko se pristupi kvalitativnoj analizi mogućnostima da se dođe lako do novca u Forex trgovanju, uviđa se da je u pitanju ozbiljan biznis. Forex trgovanje predstavlja svojevrstan način investicionog ulaganja, koje pruža ogromnu mogućnost za zaradu tj. put kojim se dolazi relativno lako do novca. Istina je da je brzina ostvarenja profita zajednički imenitelj navedenih mogućnosti, ali treba primetiti da ona se ogleda u brzom i efikasnom protoku informacija relevantnih za ostvarenje zarade, bilo da je u pitanju odigravanje dobitnog uloga u realnom vremenu i pod realnim okolnostima ili ulazak/izlazak iz pozicije forex trejda koji se odvija u nekoliko delova sekunde po nalogu klijenta. Međutim,  kvalitativna razlika se ogleda u načinu ostvarenja profita što se suštinski manifestuje kroz sagledavanje osnovnih faktora koji aktivno učestvuju u obrazovanju profita, odnosno izazova koji se zove – lako do novca. Kod on-line kazina sreća i veština odigravanja su presudni faktori, a u forex trgovanju je to detaljna analiza zasnovana na permanentnoj edukaciji i efikasnom informisanju. Kao primer nameće se činjenica da su klijenti on-line kazina igrači prepušteni sami sebi, a forex trejderi imaju sveukupnu pomoć i posredovanje forex brokera u poslovanju. Prema tome, lako do novca na Forex-u podrazumeva profesionalnu podršku forex brokera koji opslužiju svoje klijente, a istovremeno pružaju punu podršku koja se sastoji u sačinjavanju dnevnih i drugih analiza kao pomoć pri trgovanju, organizovanju permanentne edukacije, investiciono savetovanje i još mnogo toga. Šta više, timovi podrške su licencirani investitori-analitičari i kao lica zaposlena u brokerskim kućama aktivno učestvuju u ostvarenju poslovanja koje se može okarakterisati kao poslovanje – lako do novca. Na našim prostorima, kao najpoznatiji KapitalRS je forex broker koji najviše polaže na kvalitativnoj podršci svojim klijentima jer gaji razvojnu poslovnu politiku sa akcentom na važnost očuvanja integriteta. Sa ovakvim komplesknim pristupom u pružanju podrške klijentima omogućena je potpuna konformnost u radu tako da trgovanje na forex-u zaista postaje način da se dođe lako do novca.

Saznajte i kako zaraditi novac i ostvariti brzu zaradu!

Share

Kako zaraditi novac

kako-zaraditi-novac

Kako zaraditi novac je preokupacija današnjice. Međutim, na različite načine se pristupa odgovoru na ovo pitanje shodno odnosu prema zaradi i njenoj visini. Dok jedni brinu o novcu potrebnom za puko preživljavanje, drugi razmišljaju o ozbiljnom načinu investiranja. Prema tome, nije svejedno o kolikoj količini novca je reč, kao i o viziji posla od koga očekujemo određenu zaradu. Kako zaraditi novac za mnoge znači kako rešiti pitanje besparice u situaciji kada većina poslova ne obezbeđuje potreban novac za život. Sve više je ljudi koji se ne usuđuju razmišljati o investicionim poduhvatima koji bi mogli obezbediti velike zarade upravo zbog svakodnevne preokupacije „kako sastaviti kraj sa krajem“ ili jednostavno kako zaraditi navac za „goli život“. Među njima i mnogih koji se u nemogućnosti da nađu adekvatan posao pribegavaju nekom od oblika kocke, a igre na sreću vrebaju na svakom ćošku. Ipak, postoji rešenje za sve one koji imaju sklonost da veruju da je budućnost sama po sebi prosperitetna jer bez elemenata prosperiteta jednostavno nema ni budućnosti. U tom smislu, pitanje kako zaraditi novac treba rešavati na način pronalaženjem posla koji nam može pružiti adekvatnu zaradu (tu naravno spada i internet zarada). Drugim rečima, ukoliko nam poslovi koje smo do sada obavljali nisu bili profitabilni, uostalom i doveli nas u besparicu, treba potražiti rešenje u inovacijama i savremenim poslovnim trendovima.

Forex biznis je posao koji je trvotevina savremenih tehnoloških procesa i jednostavan je za obavljanje, a istovremeno višestruko profitabilan. Posebno je važno da je trgovanje na Forex Market-u lišeno visokih troškova poslovanja, šta više da bi se otpočelo sa radom i krenulo u rešavanjem preokupacije kako zaraditi novac, potreban je mali početni kapital. Prema tome, kako zaraditi novac trgujući na Forex market-u istovremeno je rešenje za velike investitore ali i za individualce koji su spremni da trguju sa manjim svotama novca. U oba slučaja zarada nije limitirana, odnosno, visina uloženog novca za trgovinke transakcije nije ograničavajući faktor za visinu zarade. Kako zaratiti novac u trgovini na svetskom finansijskom tržištu ima nekoliko važnih komponenata od kojih je visina investicije samo jedna, ali ne i odlučujuća. Naime, trgovac valutama ima potpunu slobodu u donošenju odluke o visini trgovinske transakcije koja može biti od nelokiko evra do više hiljada evra. Šta više, zarada po obavljenoj transakciji najviše zavisi od ostvarenog broja pipseva, odnosno, promeni cene valutnog para kojim se trguje. Osim toga, svaki Forex trgovac ima potpunu slobodu da izabere investicioni instrument (valutni par) kojim će trgovati, a prema svojim ličnim afinitetima. Još jedna prednost Forex trgovanja je važna za sve one koji žele da na najefikasniji način prenebegnu problem kako zaraditi novac. Vreme za trgovanje je vrlo fleksibilna kategorija jer Forex Market radi praktično 24 sata i pet radih dana u nedelji. To naravno na najbolji način pruža priliku da trgovcu ostane kvalitetno slobodno vreme za obavljanje drugih delatnosti, šta više i da se bavi drugim poslovima. Naime, Forex trgovanje je dostupno svima koji razmišljaju kako zaraditi novac, jednako onima koji su odlučni da se Forex trgovinom bave kao biznisom (osnovno zanimanje), ali i svima koji trguju na Forex-u u slobodno vreme, odnosno, u vidu dopunskog posla. I jedni i drugi su u prilici da na adekvatan način reše nedoumicu – kako zaraditi novac.

Share

Internet zarada

internet-zarada

S početka ovog veka, internet zarada se posmatra kao posledica agresivnog napredaka tehničko-tehnoloških dostignića koja su donela sa sobom značajne promene u društvenom životu uopšte. U tom procesu značajno mesto je zauzela internet revolucija koja je u najvećoj meri izmenila sliku na planu globalnog poslovnog sistema. Naime, brojni segmenti su posegli razgranavanju poslovnih poduhvata usled pogodnosti koje je omogućila globalna mreža. Poput svih poslova osetljivih na širenje komunikacijskih aplikacija vertikalnog i horizontalnog tipa funkcionalnosti, forex biznis zauzima značajno mesto u svetu finansija.

Internet zarada je postala veoma učestala pojava zahvaljujući velikoj popularizaciji on-line poslova u mnogim oblastima kao šro su marketing i reklama, trgovina i uslige, kao i mnoštvo drugih. Zahvaljujući prednostima komunikacije na daljinu, brzine i distupnosti mnoštvu korisnih informacija postignuta je tehnološka prednost nad svim što podrazumeva vremenske i prostorne prepreke u poslovanju i komunikaciji. Izgradili su se internet marketinški trendovi, moćne marketing strategije, upravljački procesi u domenu društvenih medija, dok je istovremeno   internet zarada postala sve prisutnija kategorija u društvenom životu. Dobrim delom je to zasluga brzog integrišućeg procesa kojim se odlikuje inerent jer je poznata informacija da svakodnevno raste broj internet korisnika i konzumenata društvenih mreža tako da nije nikakvo iznenađenje da je i internet zarada save pristupačnija. Kao dobar primer može poslužiti konstatacija da je naša zemlja treća u Evropi po broju korisnika na Facebook-u, ali i u drugim korisničkim uslugama koje pruža internet. Pri tom, složeni internet poslovi koje prati dobra internet zarada pripadaju onim kategorijama poslova koji uključuju masovnost na globalnom nivou, odnosno, poslovi koju ne znaju za granice i vremenske prepreke (u svim vremenskim zonama pod jednakim uslovima bez razlike u okolnostima). Upravo takav je forex-biznis čiji je napredak usko povezan sa  razvojem interneta kao i širok spektar mogućnosti njegove primene. Sa druge strane, internet zarada dobija svoj epilog u forex biznisu kao jednom od najprofitabilnijih internet poslova. Ova neraskidiva povezanost forex trgovanja i interneta, dobar je primer savršenog spoja u sverama savremenog poslovanja, posebno ako se zna da internet zarada ima i mnoge drue pojavne oblike koji se često stavljaju u isti kontekst sa forex tržištem. Radi se o internet kazinima koji predstavljaju oličenje brze i lake zarade, internet zarada putem igara na sreću, dok je forex biznis sasvim drugačija priča. Na Forex Marketu se trguje najatraktivnijim investicionim instrumentima poput zlata i nafte, akcijama najvećih svetskih kompanija i sl. što pruža modućnost zarade velike količine novca. Internet zarada koja u osnovi ima koncept temeljne analize i proizvod je rada stručnjaka iz određene oblasti poslovanja, naravno da nema nikakve veze sa lakom i brzom zaradom, poput internet igara na sreću. Forex biznisom se bave profesionalni trgovci, finansijski stručnjaci ali i svi oni kojima internet predstavlja svakodnevni način komunikacije u poslu. Naime, Forex je postao dostupan ogromnom broju korisnika interneta, ali se trejderima mogu nazvati samo oni koji investiraju donoseći svije odluke zasnovane na naučnom principu. To podrazumeva neophodnu edukaciju, pripremu za bavljenje investitorskim poslovima, kao i poznavanje određenih veština u radu. Posredstvom forex brokera, komunikacija i konsultacije sa licenciranim investicionim savetnicima i pravilnim odabirom finansijskih instrumenata, može se na duže staze razviti ozbiljan forex biznis i vrlo pristojna internet zarada.

Saznajte i kako doći lako do novca radeći posao kod kuće.

Share