Kako zaraditi

Aktuelan problem današnjeg drušva je velika nezaposlenost pa je briga kako zaraditi novac za život osnovna preokupacija ljudi. Naći adekvatan posao kako bi se zadovoljile osnovne egzistencijalne potrebe i kako zaraditi, česte su teme svakodnevnih diskusija. Naime, odabir zanimanja koja se nude je sve lošiji, a u većini slučajeva mesečna primanja nisu u dovoljnoj meri zadovoljavajuća, pa je jasno da je problem kako zaraditi, nažalost, sve veći. Većina zanimanja se je devalvirala u pogledu visine mesečne zarade što je velikim delom rezultat tehnoloških promena u načinu poslovanja. Međutim, pored onih koja su u inferiornom položaju kada je visina mesečne zarade u pitanju, ima i onih koja obezbeđuju velike sume novca, shodno načinu i vrsti posla koji se obavlja.

Kao i uvek postoji više načina da se problem kako zaraditi reši, ali je svakako važno pored visine zarade i postojanje sklonosti prema određenom poslu. Naravno, reč je o uslovima rada i optimalnim uslovima za rad, što je pored preokupacije kako zaraditi, veoma važno jer direktno utiče na kvalitet života pojedinca i društvene zajednice uopšte. To podrazumeva da radite u svojoj struci i u okruženju koje vam prija, a takođe i sve ostalo što se odnosi na radno vreme, organizaciju slobodnog vremena, postojanje benificija i sličnih pogodnosti.  Znamo da je danas prioritet problema kako zaraditi, ali ne treba zanemariti ni uslove rada, odnosno, vrlo često se pristaje na radno vreme koje je duže od zakonom predviđenog, na noćni rad i rad po smenama, poslove neadekvatne profilu zaposlenog itd. Sve su to anomalije društveno-poslovnog okruženja koje prate visoku stopu nezaposlenosti.

 Međutim, kako zaraditi, sa stanovišta visine zarade novca, opredeljuje društvenu zajednicu na prihvatanje savremenih trendova poslovanja koji imaju za cilj da obezbede finansijsku i ekonomske nezavisnost, a u profesionalnom smislu i očuvanje ličnog integriteta pojedinca. Na takav način problem zapošljavanja i kako zaraditi može se rešavati izlaženjem iz poslovnih klišea i konvencijalnih zanimanja, odnosno, udavaljanjem od zastarelih tehnoloških procesa rada. Naime, najprofitabilniji poslovi u svetu na efikasan način rešavaju ograničavajuće vremenske faktore, kao i druge krucijalne uslove za obavljanje poslovnih zadataka. Takođe, brišu prostorne i vremenske granice u organizacijskim formama i komunikaciji, dok globalizacija uzima maha u većini svetski priznatih biznisa. Shodno tome, problem kako zaraditi rešava se programskim sistemima na visokom tehnološkom nivou koji se jednostavno nazivaju know-how. Jedan od takvih poslovnih poduhvata je Forex trgovanje, koji predstavlja trgovanje na svetskom finansijskom tržištu, gde se trguje valutama i ostalim investicionim instrumentima (akcije svetskih kompanija, plameniti metali, nafta i dr.). Forex trgovanje pruža mogućnost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom periodu, što zavisi od afiniteta i obučenosti trejdera, a ujedno predstavlja najbolji primer adekvatnog načina kako zaraditi. Jednostavnost u radu se ogleda u pronalaženju odgovarajućeg forex brokera čija se uloga sastoji u organizovanju forex poslovanja i komunikaciji sa klijentima-trejderima. Organizacija obuhvata podršku u tehničkom i komunikacijskom smislu: profesionalni forex timovi imaju savetodavnu ulogu u svojstvu licenciranih savetnika, kao stručni saradnici iz oblasti investicionog ulaganja, zatim organizacija edukativnih programa (seminari i webinari), kao i sve druge usluge koje su od velike pomoći onima koji se pitaju, kako zaraditi na forexu. Međutim, program podrške obuhvata i zainteresovane investitore koji nemaju vremena ili afiniteta prema forex trgovini. Za takve klijente su obezbeđeni tzv. Manage accounts (upravljani računi) kojima rukovode specijalizovani forex timovi. Najpoznatiji i najefikasniji je MetaTrader 4 koji se nudi u paketu usluga KapitalRS-a, vodećeg Forex brokera kod nas.

Share

Leave a Reply