lako-do-novca

Najpopularniji poslovi putem kojih se dolazi lako do novca su on-line kazina, razna učešća u nagradnim igrama posredstvom medija, ali i mnogobrojne vrste angažmana u internet sektoru. Forex Market, odnosno trgovanje na forex tržištu je jedan od investicionih načina koji takođe predstavlja mogućnost kako da se dođe lako do novca. Međutim, postoje očigledne razlike između […]

kako-zaraditi-novac

Kako zaraditi novac je preokupacija današnjice. Međutim, na različite načine se pristupa odgovoru na ovo pitanje shodno odnosu prema zaradi i njenoj visini. Dok jedni brinu o novcu potrebnom za puko preživljavanje, drugi razmišljaju o ozbiljnom načinu investiranja. Prema tome, nije svejedno o kolikoj količini novca je reč, kao i o viziji posla od koga […]

internet-zarada

S početka ovog veka, internet zarada se posmatra kao posledica agresivnog napredaka tehničko-tehnoloških dostignića koja su donela sa sobom značajne promene u društvenom životu uopšte. U tom procesu značajno mesto je zauzela internet revolucija koja je u najvećoj meri izmenila sliku na planu globalnog poslovnog sistema. Naime, brojni segmenti su posegli razgranavanju poslovnih poduhvata usled […]

dodatni-posao

Dodatni posao ili posao koji moramo raditi zarad popunjenja kućnog budžeta više nije retka pojava, već učestala potreba za rešavanje egzistencijalnih problema.Veliki broj zanimanja u mnogim kompanijama više nije u poziciji da obezbedi pristojna mesečna primanja, čak i ona zanimanja koja su se do nedavno smatrala dobro plaćenim poslovima. Pored toga, vrlo često dodatni posao […]

centralna-banka

Centralana banka je banka poslovnih banaka i ostalih finansijskih institucija jedne zemlje. Centralna banka se naziva i emisiona ili novčanična banka jer je praktično nastala od privilegovanih banaka koje sui male pravo emitovanja novčanica uporedo sa razvojem robno-novčanih odnosa u zemljama koje su prve otpočele sa industrijalizacijom u svetu. Tako je prva centralna banka nastala […]