Posts Tagged ‘forex trgovanje’

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Share

Trgovinsko poslovanje nekad i sad

trgovinsko poslovanje

Kada posmatramo trgovinsko poslovanje, važno je znati da je trgovina jedna od najstarijih ljudskih aktivnosti. Još u praistoriji ljudi su prvo naučili da trguju i razmenjuju stvari među sobom, pa tek posle toga da proizvode ono što nemaju. Prva vrsta trgovine bila je trampa jednog proizvoda za drugi. Razvoj trgovine i zanatstva kao i zemljoradnje omogućio je nastanak pisma koje je najpre služilo samo kao evidencija za sirovine i proizvode zemljoradnje. Kako se trgovinsko poslovanje razvija, dolazi do kreiranja viška vrednosti, podele rada i potrebe da se uvede neko posredno sredstvo plaćanja, odnosno novac. Prvi metalni novac javlja se oko 5.000 godine pre nove ere, a prvi novac zapadne civilizacije nasteje u gradiću Lidija u Maloj Aziji u 7. veku pr nove ere. Vrlo brzo najtraženija postaje bakarna pločica pa je ona postala predmet trgovine ili tadašnji novac. Trgovina se vremenom razvija u jaku, samostalnu i specijalizovanu delatnost, koja posreduje između proizvodnje i potrošnje. Njeno posredovanje je korisno i proizvođačima i potrošačima.

Trgovinsko poslovanje u užem smislu podrazumeva komercijalnu ponudu robe u zamenu za platežno sredstvo odnosno novac, ili za drugu robu. Trgovina je složena privredna delatnost koja se bavi prodajom i kupovinom roba na tržištu. Ona predstavlja vezu između potrošača i proizvođača. Njene osnovne karakteristike su prisutsvo novca i trgovca, koji učestvuje u razmeni dobara izmedu proizvođača i potrošača. Vrednost robe i usluga određuje se novcem. Pored novca postoje i druga sredstva plaćanja kao: čekovi, kreditne kartice i hartije od vrednosti. Trgovinsko poslovanje danas je moguće obaviti telefonom, a sve se više koristi i internet. Internetom se danas obavlja trgovina akcijama i kapitalom, trgovina na forexu, prodaja avionskih karata i dr. Jedna od osnovnih podela je na trgovinu na veliko i trgovinu na malo. S obzirom na područje u kome se obavlja, trgovina može biti unutrašnja i spoljna. Unutrašnja trgovina se odvija unutar granica jedne države, a spoljna između država. Za međunarodnu trgovinu važno je spomenuti bilans. Svaka država nastoji da što više izvozi, a što manje uvozi proizvode. Negativni bilans ili deficit je kada je uvoz veći od izvoza jedne zemlje, a pozitivni bilans ili suficit je kada je izvoz veći od uvoza. Pozitivni bilans osigurava sredstva koja omogućavaju dalji razvoj trgovine.

Funkcionisanje i razvoj trgovine uvek su se odvijali pod snažnim uticajem ekonomskog i socijalnog okruženja. Brojna istraživanja ukazuju na izvesne zakonitosti u savremenim tržišnim uslovima. Po svom obimu i dometu najveći značaj imaju intenziviranje procesa integracije i kooperacije u svim fazama prometa i podizanje nivoa koncentracije trgovine. Primena naučnih dostignuća u velikoj meri utiče na savremeno trgovinsko poslovanje i njegovu efikasnost i efektivnost. Informatička revolucija duboko prodire u domen trgovine i suštinski utiče na promene u ovoj sferi. Poslednjih 30tak godina osnovni trendovi evolucije trgovine i trgovinske mreže u razvijenim privredama su:

  • smanjivanje broja subjekata u prometu,
  • smanjivanje broja prodajnih i skladišnih objekata,
  • porast tržišnog učešća većih trgovinskih preduzeća,
  • porast učešća većih trgovinskih preduzeća u ukupnim investicionim ulaganjima u prometu.

Savremeno trgovinsko poslovanje doživljava danas pravu renesansu gde veliki trgovinski lanci postaju učesnici trgovine koji diktiraju uslove poslovanja svim ostalim učesnicima.

Saznajte i da li je moguće doći lako do novca i kako zaraditi novac.

Share