Market alerts – Forex trejderi na MM ispitu

Money management je važan, pa čak i najznačajniji, deo sveukupne analize u trgovanju na Forex-u što većina trejdera zaboravlja pod preokupacijom određivanja smera trenda tržišta. Osim toga, za pravilno upravljanje novcem, što doslovno znači MM faza u Forex trgovanju, odličan resurs, pored ostalih, su tzv. Market alerts kao pravovremene i korisne informacije. U suštini, trebalo bi preduprediti svaku kriznu situaciju zaštitnim merama u fazi MM (Money Management) odlučivanja, a usled uticaja uvek aktuelnih dešavanja na polju geopolitike i drugih globalno značajnih faktora. Treba reći da zapravo MM faza u Forex trgovanju nije ni prva, a ni poslednja lekcija ili radni zadatak već je sveprisutna od početka do realizacije svakog pojedinačnog trejda. Zato se sa pravom kaže da su Forex trejderi stalno na MM ispitu, sa posebnim upozorenjem da se često zanemare informacije koje pristižu sa tržišta, u ovom ili onom obliku. Market alerts su samo jedan informativni resurs iz ekonomskog kalendara pored niza drugih bitnih podataka koji uvek treba da su početak projekcije i MM postavke investicione transakcije. Dakle, interaktivni odnos sa vrlo „živim“ tržištem predstavlja na neki način ključ uspeha uspešnih Forex trejdera. Pri tome treba naglasiti da su Market alerts važna upozorenja koje ne treba ignorisati jer se time značajno povećava rizik bez presedana. U tom smislu postoji procedura postupanja koja na odličan način pomaže kvalitetu vođenja MM strategije.

– Kao prvo, potrebno je smanjiti na minimum izloženost riziku otvorene trgovinske pozicije, dakle, prilagoditi veličinu trejda u broju lotova (Risk control u skladu sa raspoloživim kapitalom na računu);
– Koristiti na adekvatan način sve raspoložive alate za kontrolu rizika u cilju zaštite pozicija usled neočekivanih talasa volatilnosti (stop loss, take profit, trailing stop itd.);
– Ukoliko je potrebno za podršku određenih pozicija doplatiti depozit i dodatnim sredstvima obezbediti planirani profit na osnovu pojačane volatilnosti;
– Procenom svoje finansijske situacije na trgovinskom računu trebalo bi ograničiti broj trgovinskih transakcija na razumnu meru, odnosno, ukupan kapital zaštiti od nepotrebnog rizika;
– U svakom trenutku se treba truditi da informisanost bude jača strana analitičkog pristupa, jer sve aktuelne ekonomske i druge fundamentalne vesti jesu dostupne i transparentne pa kao takve treba da budu deo svake detaljne analize koja prethodi investicionoj odluci.

Share

Leave a Reply